Hướng dẫn GÁN MÃ QR

Gán mã QR địa điểm

Chức năng:
Dùng để gán mã QR cho từng địa điểm được thiết lập.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu Gán mã QR địa điểm


Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu.

image(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)
Chi tiết:
  • Cơ sở/chi nhánh/khu vực cần gán mã QR: chọn địa điểm trong danh sách.
  • Gán QR code: tạo mã QR tại đây
  • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

Danh sách mã QR địa điểm
Mở biểu mẫu Danh sách mã QR địa điểm