Bảng hỏi thực hành cho ứng viên ĐTV dự án MScore miền trung

BẢNG HỎI THỰC HÀNH DỰ ÁN MSCORE MIỀN TRUNG

GIỚI THIỆU NỘI DUNG PHỎNG VẤN VÀ SÀNG LỌC ĐỐI TƯỢNG

Lời chào và giới thiệu:
Em chào Anh/Chị, em gọi điện từ Chương trình Dân chấm điểm hợp tác với HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH để hỏi ý kiến Anh/Chị về việc phục vụ người dân nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện. Các thông tin Anh/Chị chia sẻ chỉ sử dụng với mục đích nghiên cứu và câu trả lời của Anh/Chị được đảm bảo tính khuyết danh, bảo mật và chỉ được sử dụng khi được sự đồng ý của Anh/Chị.

Tình huống giả định:
Người trong danh sách pv: Nguyễn Thị Hoa (26 tuổi) con gái cô Linh
Người được phỏng vấn: Bùi Thị Linh (62 tuổi)
Ngày nhập viện: 06/03/2019
Ngày xuất viện: 10/03/2019
Khoa khám bệnh: Khoa sức khỏe sinh sản - TTYT thành phố Đông Hà
Trong thời gian chị Hoa nằm viện cô Linh là người chăm sóc và làm các thủ tục xuất/nhập viện.

Câu 1. Số tiền anh/chị phải chi ngoài là bao nhiêu? (nghìn đồng)
Câu 2. Về sơ đồ chỉ dẫn đến các khoa, phòng bệnh, Anh/Chị cho mấy sao để đánh giá mức độ rõ ràng và đầy đủ thông tin?
Câu 3. Thời gian chờ đợi lâu nhất trong quy trình khám chữa bệnh của anh/chị là lúc nào?
Câu 4. Thời gian chờ đợi lâu nhất là bao lâu?
Câu 5. Hãy chọn đáp án đúng về nghề nghiệp của người trả lời.
Câu 6. Anh/chị đã tham gia chấm điểm chất lượng dịch vụ y tế trên máy tính bảng được đặt ở bệnh viện bao giờ chưa?
Câu 7. Lý do không tham gia chấm điểm chất lượng dịch vụ y tế trên máy tính bảng được đặt ở bệnh viện
Câu 8. Anh/chị có ý kiến hay góp ý gì cho bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới không?
Câu 9. Họ tên người trả lời có giống như danh sách không?
Câu 10. Quan hệ của người trả lời với người bệnh?

Cảm ơn người trả lời đã tham gia trả lời phỏng vấn