Bảng hỏi Thực hành dành cho ứng viên ĐTV MScore TPHCM

BẢNG HỎI THỰC HÀNH DỰ ÁN MSCORE - TPHCM

GIỚI THIỆU NỘI DUNG PHỎNG VẤN VÀ SÀNG LỌC ĐỐI TƯỢNG
Lời chào và giới thiệu:

*Chào Anh/Chị. Cho hỏi đây có phải số điện thoại của Anh/Chị [Tên người được phỏng vấn], thời gian gần đây có đến [Cơ quan hành chính] để nộp hồ sơ [Tên loại hồ sơ] phải không ạ?

Em đến từ Chương trình Dân chấm điểm của Mặt trận Tổ quốc TP.HCM. Chương trình thực hiện khảo sát lấy ý kiến của Anh/Chị về chất lượng dịch vụ công trong lần Anh/Chị đến làm hồ sơ ở [CƠ QUAN HÀNH CHÍNH]. Mọi thông tin Anh/Chị cung cấp đều được mã hóa và được bảo mật cho người trả lời phỏng vấn.
*

Tình huống giả định:
Chủ hồ sơ: Nguyễn Văn Long
Người đi làm hồ sơ: Nguyễn Thị Ái Quỳnh; Nhân viên công ty TNHH Nguyễn Long.
Loại hồ sơ: Xây dựng - Cấp giấy phép xây dựng
Cơ quan giao dịch: Sở xây dựng

Câu 1. Người được phỏng vấn là chủ hồ sơ hay là người thực hiện dịch vụ trung gian?
Câu 2. Về thái độ phục vụ của công chức, Anh/Chị cho mấy điểm trên thang điểm từ 0 đến 10, trong đó, 0 là rất không hài lòng và 10 là rất hài lòng?
Câu 3. Đối với việc hướng dẫn làm thủ tục, Anh/Chị cho mấy điểm trên thang điểm từ 0 đến 10, trong đó, 0 là rất không hài lòng và 10 là rất hài lòng?
Câu 4. Anh/Chị có phải nộp khoản tiền nào cho công chức mà không có phiếu thu/biên lai không?
Câu 5. Anh/Chị phải nộp bao nhiêu tiền mà không có phiếu thu/biên lai? (đơn vị: nghìn đồng)
Câu 6. Xin Anh/Chị cho biết tối đa 3 lý do làm Anh/Chị hài lòng nhất về lần làm thủ tục hành chính này? (Khảo sát viên không đọc các phương án trả lời, chỉ ghi nhận và chọn đáp án phù hợp)
Câu 7. Đánh giá chung cho lần làm thủ tục hành chính này Anh/Chị chấm mấy điểm trên thang điểm từ 0 đến 10, trong đó, 0 là rất không hài lòng và 10 là rất hài lòng?
Câu 8. Trong lần làm giấy tờ này, Anh/Chị thấy không hài lòng với đối tượng công chức nào?