[Cloudphone] Hướng dẫn xem báo cáo với Submodule 3. Thống kê

Báo cáo gọi ra từ tổng đài

Báo cáo gọi vào tổng đài