DMS (hệ thống quản lý phân phối) là gì?

DMS là từ viết tắt của Distributor Management System hay Hệ thống quản lý phân phối.

dms

1. Quản lý tình trạng đặt hàng theo địa điểm và thời gian thực
Nhân viên kinh doanh làm việc online, được định vị qua GPS với sóng 3G
Đơn hàng được thực hiện tại điểm bán hàng
Đẩy cao doanh số bán hàng
Cập nhật thông tin đối thủ.

2. Quản lý công nợ tức thời, chính xác theo thời điểm phát sinh

Cập nhật những thông tin liên quan về tình hình hàng hóa, công nợ… tại mỗi điểm sẽ được qua máy tính bảng ngay tại thời điểm bán hàng.
Quản lý tình hình tồn kho tại điểm bán hàng.
Quản lý chi tiết tình hình thanh toán
Quản lý công nợ, hỗ trợ khách hàng trong việc đặt hàng, kiểm kê, xem báo cáo…

3. Quản lý khuyến mãi, chiết khấu, quy trình bán hàng.

Quản lý, theo dõi hàng khuyến mãi ra được thị trường và đúng đối tượng
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện, tuân thủ đúng quy trình bán hàng.

4. Theo dõi chi tiết tình hình kinh doanh của các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng

Cập nhật hình ảnh, trưng bày sản phẩm, biển hiệu của các nhà phân phối tại thời điểm
Quản lý hiệu quả, độ phủ của thị trường
Hỗ trợ hiệu quả kinh doanh tăng
Đánh giá độ phủ của thị trường, ngành hàng.

5. Quản lý được sơ đồ tuyến kinh doanh của từng nhân viên kinh doanh

Đội ngũ giám sát bán hàng có thể biết được vị trí, tuyến đường di chuyển và hoạt động thăm điểm bán của toàn bộ nhân viên kinh doanh
Đánh giá thời gian thực, năng suất làm việc của từng nhân viên kinh doanh.

6. Đồng nhất dữ liệu giữa công ty và nhà phân phối, điểm bán hàng.