Giới thiệu Mô-đun Giám sát khảo sát

GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN GIÁM SÁT KHẢO SÁT

GiamSatKS

01. DANH SÁCH PHỎNG VẤN

  • Giám sát viên luôn theo dõi được toàn bộ danh sách phỏng vấn của kỳ khảo sát đang diễn ra (Nếu GSV có nhu cầu xem danh sách phỏng vấn của các kỳ khảo sát khác thì sẽ xem trên website)
  • Danh sách phỏng vấn được cập nhật theo thời gian thực: Mã phỏng vấn được chia cho PVV nào, tình trạng Phỏng vấn ra sao, …


02. TIẾN ĐỘ PHỎNG VẤN

  • Giám sát viên dựa vào Báo cáo TIẾN ĐỘ PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP/ TIẾN ĐỘ PHỎNG VẤN QUA ĐIỆN THOẠI để theo dõi, giám sát tiến độ phỏng vấn.

  • Giám sát viên có thể mở báo cáo và lựa chọn kỳ khảo sát muốn xem.

  • Giám sát viên lưu ý thông tin thời gian hiển thị trên báo cáo là thời điểm báo cáo được cập nhật, trong trường hợp thời gian này muộn hơn thời điểm hiện tại, giám sát viên có thể ấn nút cập nhật hình tròn phía bên phải góc trên cùng màn hình để cập nhật lại báo cáo mới nhất.

03. BÁO CÁO

  • Từ dữ liệu khảo sát thu thập được, hệ thống RTA sẽ tự động làm sạch và phát triển ra các báo cáo phù hợp. (sơ đồ, bảng biểu, …)

  • Tùy vào từng hợp phần khảo sát sẽ có những mẫu báo cáo chất lượng dữ liệu khác nhau.

  • Khách hàng hoàn toàn có thể đặt hàng những báo cáo phân tích chuyên sâu.