Giới thiệu Mô-đun Khảo sát trực tiếp

GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN KHẢO SÁT QUA ĐIỆN THOẠI

Phỏng vấn viên ngay sau khi nhận được danh sách PV có thể sử dụng Mô-đun KHẢO SÁT TRỰC TIẾP để bắt đầu phỏng vấn.

Phỏng vấn viên gặp trực tiếp đối tượng PV theo danh sách đã được phân chia và sử dụng ứng dụng để phỏng vấn. Ứng dụng sẽ tự động lấy tọa đồ bắt đầu và kết thúc Phỏng vấn để xác định vị trí PVV đến phỏng vấn có khớp với địa chỉ của Mã hồ sơ tương ứng không.

Danh sách được phân chia ở Mô-đun KHẢO SÁT QUA ĐIỆN THOẠIKHẢO SÁT TRỰC TIẾP là giống nhau, tùy vào tình hình thực tế, sự phân công của giám sát mà PVV lựa chọn Mô-đun thích hợp để tiến hành phỏng vấn.


01. PHỎNG VẤN

  • Mục PHỎNG VẤN chứa toàn bộ danh sách PV mà PVV được phân chia.
  • Trường hợp PVV có lý do cá nhân không thể hoàn thành được danh sách PV đã được phân chia, cần liên hệ ngay với giám sát để chuyển danh sách đó cho PVV khác tiếp tục.
  • Ngoài ra Mã phỏng vấn 0 là Hồ sơ ngoài danh sách, trường hợp PVV được giao trực tiếp hoặc vì lý do thời gian mà người quản lý chưa cập nhật kịp, hoặc đối tượng đến gặp có đi làm Hồ sơ và thỏa mãn các tiêu chí PV nhưng lại chưa có tên trong danh sách PV. PVV sử dụng Mã này để Phỏng vấn và nhập trực tiếp các thông tin của Mã PV vào Biểu mẫu.


Thông thường, khi PVV gần hoàn thành chỉ tiêu PV, hoặc có quá nhiều cuộc gặp có kết quả PV Không thành công, PVV có thể chủ động liên hệ với người quản lý để phân chia thêm danh sách, đảm bảo hiệu suất làm việc.

02. CHỈ TIÊU PHỎNG VẤN

  • Chứa lịch sử Phân chia Danh sách Phỏng vấn cho PVV
  • PVV căn cứ vào mục này để biết được thông tin các Mã PV mình được phân chia

03. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

  • PVV xem được chi tiết số lượng phiếu PV thành công/không thành công của từng ngày, tổng số phiếu đã phỏng vấn.
  • Kết thúc mỗi ngày phỏng vấn, PVV kiểm tra lại số lượng phiếu của mình trong mục này đã đúng với thực tế chưa, nếu không đúng PVV liên hệ trực tiếp với Giám sát để được hỗ trợ kiểm tra kịp thời. Trường hợp PVV không báo, giám sát sẽ mặc định số lượng phiếu thống kê đã khớp và tiến hành đánh giá kết quả PV trong ngày cho PVV.
2 Likes