Giới thiệu Mô-đun KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

KCS (Knowledge Centered Support), viết tắt của Kiểm tra chất lượng sản phẩm, thực hiện kiểm tra việc tuân thủ quy trình công nghệ, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm trong quy trình sản xuất.
Mô-đun KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG hỗ trợ quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi (KCS trồng trọt và KCS chăn nuôi)

dddddddddđKCS1