Giới thiệu Mô-đun Phỏng vấn qua Điện Thoại

GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN PHỎNG VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

Phỏng vấn viên (PVV) ngay sau khi nhận được danh sách PV có thể sử dụng Mô-đun PV QUA ĐIỆN THOẠI để bắt đầu phỏng vấn.
Phỏng vấn viên gọi điện Phỏng vấn trực tiếp qua ứng dụng.


01. CHỈ TIÊU PHỎNG VẤN

 • Chứa lịch sử Phân chia Danh sách Phỏng vấn cho PVV
 • PVV căn cứ vào mục này để biết được thông tin các Mã PV mình được phân chia

Ghi chú:

 • PVV có thể nhấp vào biểu tượng: image để tìm kiếm.

 • Nhấn biểu tượng: image để lọc theo các trường thông tin: Đơn vị khảo sát, Trạng thái phỏng vấn
  02. DANH SÁCH

 • Mục DANH SÁCH chứa toàn bộ danh sách PV mà PVV được phân chia.

 • Trường hợp PVV có lý do cá nhân không thể hoàn thành được danh sách PV đã được phân chia, cần liên hệ ngay với giám sát để chuyển danh sách đó cho PVV khác tiếp tục.

 • Ngoài ra Mã phỏng vấn 0 là Hồ sơ ngoài danh sách, trường hợp PVV được giao trực tiếp hoặc vì lý do thời gian mà người quản lý chưa cập nhật kịp, PVV sử dụng Mã này để Phỏng vấn và nhập trực tiếp các thông tin của Mã PV vào Biểu mẫu.Thông thường, khi PVV gần hoàn thành chỉ tiêu PV, hoặc có quá nhiều cuộc gọi Không thành công, PVV có thể chủ động liên hệ với người quản lý để phân chia thêm danh sách, đảm bảo hiệu suất làm việc.

03. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • PVV xem được chi tiết số lượng phiếu PV thành công/không thành công của từng ngày, tổng số phiếu đã phỏng vấn.
 • Kết thúc mỗi ngày phỏng vấn, PVV kiểm tra lại số lượng phiếu của mình trong mục này đã đúng với thực tế chưa, PVV tiến hành điền phiếu Báo Cáo Tiến Độ để báo cho team Sup tiến độ khảo sát của PVV trong ngày.