Giới thiệu Mô-đun QUẢN LÝ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN QUẢN LÝ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP


Để Quản lý sản xuất hiệu quả thì Quản lý tốt vật tư sử dụng là vô cùng cần thiết.
Nhu cầu Quản lý vật tư là nhu cầu chung và rất phổ biến hiện nay trong tất cả các công ty, tổ chức, doanh nghiệp, …
Quản lý vật tư tốt sẽ góp phần ổn định năng suất công việc, nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm nhiều nguồn chi phí.

Mô-đun QUẢN LÝ VẬT TƯ hỗ trợ tối ưu người dùng trong việc quản lý nguồn gốc, số lượng, chất lượng vật tư đầu vào và theo dõi toàn bộ quá trình sử dụng vật tư.01. THÊM VẬT TƯ

  • Phần này lưu lại toàn bộ thông tin vật tư mà người dùng sử dụng, bao gồm: Giống cây trồng, Phân bón, Thuốc BVTV, Vật tư - CCDC, Thức ăn chăn nuôi và Máy nông nghiệp.
  • Tùy vào loại vật tư mà người dùng sẽ mở biểu mẫu tương ứng để thêm thông tin.
  • Ngay tại thời điểm sử dụng, biểu mẫu đã được liên kết với thư viện vật tư nông nghiệp của RTA, người dùng có thể sử dụng luôn, trong trường hợp có vật tư mới chưa có trong thư viện người dùng mới cần thêm thông tin.
  • Người dùng có thể theo dõi toàn bộ thông tin vật tư trên website/ứng dụng và xuất dữ liệu dưới dạng tệp csv, xls, xlsx.

02. MUA VẬT TƯ

  • Tương tự với phần 01. THÊM VẬT TƯ, người dùng sẽ sử dụng các biểu mẫu tương ứng với từng loại vật tư được mua.
  • Chỉ mua vật tư đã có thông tin ở phần 01, trong trường hợp vật tư chưa có thông tin, ứng dụng sẽ yêu cầu thêm thông tin để đảm bảo cho việc truy xuất nguồn gốc sử dụng vật tư.
  • Toàn bộ các thông tin về thời gian mua, nguồn gốc, số lượng, đơn giá, chi phí, … sẽ được ứng dụng lưu lại, người quản lý có thể theo dõi dưới dạng thống kê để có cái nhìn tổng quát hơn về quản lý chi phí đầu vào.

03. THEO DÕI SỬ DỤNG

  • GÁN QRCODE CHO VẬT TƯ - CÔNG CỤ DỤNG CỤ: Với các thông tin vật tư và công cụ dụng cụ (CCDC) đã được xác thực ở mục 01, người quản lý sẽ dùng biểu mẫu này để kiểm soát chi tiết TỪNG vật tư, CCDC.
  • XUẤT KHO VẬT TƯ: Lưu lại thông tin sau mỗi lần xuất kho vật tư: đã xuất những gì, tình trạng và số lượng ra sao, … Mỗi lần xuất kho được gán với một mã duy nhất và người sử dụng sẽ căn cứ vào mã này để biết tình trạng sử dụng vật tư ra sao: Đã sử dụng hết hay chưa sử dụng hết ? …

04. CƠ SỞ DỮ LIỆU:

  • Chứa toàn bộ thông tin về các loại vật tư nông nghiệp và Kho vật tư (Vật tư - CCDC, Mã xuất kho)
1 Like