Giới thiệu về CRM

Giới thiệu về CRM
Customer Relationship Management - Quản lý Quan hệ Khách hàng
CRM giúp doanh nghiệp quản lý các tương tác với khách hàng ở thời điểm hiện tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai, từ đó hình thành các mối quan hệ trong kinh doanh.

Đây là workflow của CRM

Lợi ích khi áp dụng CRM:

  • Giúp doanh nghiệp lưu giữ thông tin khách hàng như ngày sinh nhật, những dịp đặc biệt của khách hàng để bạn có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết.
  • Lưu giữ khách hàng tiềm năng và duy trì mối liên lạc với họ.
  • Giúp nhà quản lý có một bức tranh tổng quan về Marketing, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng và Doanh số. Bạn có thể theo dõi nó theo thời gian.

Chức năng của CRM:

  • CRM DATABASE: Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng doanh nghiệp
  • CRM SETTINGUP: Tạo, phân tuyến khách hàng theo đặc điểm tính chất khác nhau và giao cho từng nhân viên quản lý. Phù hợp với những doanh nghiệp có mục đích bảo mật thông tin khách hàng theo từng nhóm đối tượng nhân viên cụ thể.
  • CRM F2F: Phương tiện ghi nhận Tương tác, Bán hàng, Marketing, Ghi nhận cơ hội và chăm sóc hỗ trợ khách hàng qua hình thức “Gặp mặt trực tiếp khách hàng”.
  • CRM TELE: Tương tự chức năng như CRM F2F, khách hàng sẽ tương tác qua hình thức “Gọi điện thoại”.
  • CRM MYWORK: Thông báo sinh nhật khách hàng, thông tin cơ bản về KH được giao, những tương tác và đơn hàng đã lên. Đặc biệt, mô đun này có chứa chức năng “Hủy đơn hàng” giúp người bán hàng có thể hủy đơn hàng.
  • CRM 360: Bức tranh tổng quan về những con số thống kê cụ thể như thời gian tương tác khách hàng, Timeline lịch sử tương tác, Danh sách đơn hàng, Doanh số bán hàng theo ngày tháng…