Hướng dẫn Báo cáo dữ liệu theo Kỳ

Thu thập thông tin => Tổng hợp, Xử lý => Báo cáo: là một nhu cầu vô cùng cần thiết giúp truyền tải thông tin, tiến độ dự án tới nhà tài trợ, các bên liên quan.

1. BÁO CÁO TT CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG

Bước 1: Mở biểu mẫu baocaohoatdong
Bước 2: Điền thông tin từ trên xuống dưới theo hương dẫn như hình bên dưới.

Báo cáo thông tin chỉ tiêu Hoạt động, Đầu ra, Kết quả và Tác động là tương đối giống nhau về hình thức. Vì vậy trong chủ đề này, chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn cách báo cáo thông tin Chỉ tiêu Hoạt động, giúp người dùng hiểu về cách thức báo cáo dữ liệu theo Kỳ báo cáo.