Hướng dẫn các thao tác trên hệ thống dành cho người quản trị Site

Backend System chứa các thiết lập nâng cao giúp cho người quản trị site có thể theo dõi, vận hành các hoạt động cho tổ chức.

Bài viết này sẽ nêu sơ lược về các chức năng chính trên Backend System. Để đi đến Backend System, click vào tên tài khoản > chọn Backend System:

Screenshot_17

1. Dashboard

Gồm các bảng thống kê tổng quan về các form và các preview báo cáo.

Screenshot_18
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

2. System User

Danh sách và thông tin các tài khoản người dùng được đăng ký trên hệ thống.

Screenshot_3

3. Analytics & Reports

Trình bày các bảng biểu và báo cáo:

Screenshot_5
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

4. Configuration

  1. System properties
  • Hướng dẫn set up branch name:

image

2.Roles & Permissions

  • Hướng dẫn thực hiện mở module/report/form cho nhân viên theo từng role hoặc theo từng user cụ thể.

image

Tùy thuộc vào như cầu sử dụng mà người quản trị chọn đúng loại mở cho nhân viên tại bước 3 Access Control.

image

  • Hướng dẫn cấp quyền gọi cho chức năng cloudphone:

image