Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản thực hành Chứng chỉ CITI

Chứng chỉ CITI là gì và tại sao phải có chứng chỉ CITI?
Dự án Better Work Research được triển khai tại Indonesia và Việt Nam quy định phỏng vấn viên (PVV) phải đạt chứng chỉ CITI để chứng minh PVV có đủ năng lực và trình độ, cũng như đạo đức nghề nghiệp để trở thành PVV chính thức tham gia khảo sát.

Cách thức đăng kí tài khoản để hoàn thành chứng chỉ CITI?
Vui lòng truy cập link: https://about.citiprogram.org/en/homepage/ và làm theo hướng dẫn dưới đây:

Lưu ý: Khi đi vào làm bài ở các mô đun, vui lòng tham khảo gợi ý đáp án tại sheet Hướng dẫn thực hiện bài thi CITI : https://rtlink.me/guide-citi.
Sau khi bạn Submit, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây

Để tiếp tục làm các phần khác, bạn chọn "View the next elective Module"


Hướng dẫn cách tải và gửi chứng chỉ:
Sau khi bạn hoàn thành xong tất cả 14 Module, Chứng chỉ CITI sẽ được gửi vào email bạn đã đăng ký.Trên mail hệ thống gửi về file chứng chỉ có đính kèm hai link chứa file PDF, ứng viên vui lòng bấm mở link để tải hai file về (xem ảnh mô tả), sau đó đổi tên file theo quy tắc:
Tên file: [BW-EL] Chứng chỉ CITI - Họ tên điều tra viên
Tiêu đề email: [ĐTV BW - CITI]:: Họ tên điều tra viên
Ví dụ: [ĐTV BW- CITI]:: Nguyễn Văn A
Gửi về email: dtv@rta.vn
image
LƯU Ý: Ứng viên tự đổi tên file trước khi gửi thì mới được công nhận đã hoàn thành, các trường hợp file không đổi tên hoặc gửi bằng đường link sẽ không được chấp nhận.