Hướng dẫn đánh giá viên sử dụng mudule đánh giá phỏng vấn (telesvy4man)

Hướng dẫn sử dụng module TELE SURVEY 4 MANAGER

Hướng dẫn xem chỉ tiêu đánh giá

Các bạn xem chỉ tiêu giao đánh giá theo các bước sau:

(1) Nhấp vào biểu tượng hình quả chuông
(2) Hiển thị thông báo chỉ tiêu được team giám sát chia
(3) Nhấp vào thông báo để xem cụ thể các chỉ tiêu.

Hướng dẫn đánh giá phỏng vấn
Để tiến hành đánh giá một cuộc phỏng vấn bạn thực hiện các bước sau:

(1) Mở module tele survey 4 manager
(2) Nhấp vào tên bảng hỏi và điện thoại viên mà bạn cần đánh giá
(3) Nhấp vào nút đánh giá ở cuộc gọi mà bạn cần đánh giá để mở biểu mẫu đánh giá

Bạn tiến hành điền biểu mẫu đánh giá theo hướng dẫn:

Lưu ý trong quá trình điền biểu mẫu đánh giá
(1) image Dùng để chuyển qua màn hình kế tiếp. Nhấn nút ngược lại để quay về màn hình trước đó

(2) image Nhấn để tải file phỏng vấn trước khi đánh giá.
(3) TELE-Page-5 Bạn dùng để tăng tốc độ file ghi âm/next hoặc quay lại 10s trước của file ghi âm.
(4) image Theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn gồm câu hỏi và đáp án mà ĐTV đã chọn để kiểm tra độ chính xác việc ĐTV ghi nhận đáp án trả lời.
(5) image nhấn nút để mở thêm câu hỏi đánh giá.
(6) Với phần gửi thông báo đến bạn cần kiểm tra kỹ xem đã có tên ĐTV mà bạn đánh giá chưa.