Hướng dẫn kiểm tra microphone

Với thiết bị sử dụng Windown 10

Tại thanh Taskbar, người dùng click phải chuột vào biểu tượng âm lượng

9

Sau đó chọn Open Sound settings

10

Tại trang Sound, người dùng cuộn đến mục Input

Tại Choose your input device, người dùng chọn thiết bị đầu vào để sử dụng microphone. Nếu đã chọn mà không sử dụng được microphone người dùng chuyển đến mục Test your microphone và tiến hành thực hiện 1 đoạn thoại để xem microphone có nhấp nháy không nếu microphone vẫn chưa nhận, người dùng chọn Troubleshoot để máy tiến hành kiểm tra và sửa lỗi.

Với thiết bị sử dụng Windown 8