Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu đăng tuyển

Mục đích sử dụng biểu mẫu:

  • Biểu mẫu đăng tuyển được thực hiện trên web link. Nhà tuyển dụng có thể điền các thông tin liên quan đến việc tuyển nhân sự như: số lượng tuyển dụng, mô tả về công việc, yêu cầu, quyền lợi, hạn tuyển dụng…
  • Cho phép nhà tuyển dụng đăng tin tuyển lên facebook, zalo, rtworkme…theo mẫu có sẵn.
  • Có nhiều mẫu điền thông tin cá nhân dành cho ứng viên để nhà tuyển dụng lựa chọn.

Hướng dẫn điền biểu mẫu:

job post final 1