Hướng dẫn sử dụng mô đun M-SCORE VẬN ĐỘNG KHẢO SÁT


I. Hướng dẫn thực hiện khảo sát:

Mục đích:

Thao tác này hướng dẫn cán bộ/điều tra viên thực hiện mở và điền biểu mẫu khảo sát trực tiếp người dân trong danh sách được phân công.
Thao tác:

Hướng dẫn thao tác điền biểu mẫu:

 1. Xem video mô tả: https://youtu.be/ixqrM2seDnE
 2. Một số lưu ý trong thao tác điền biểu mẫu:
  image : Bấm vào để nghe ghi âm giới thiệu khảo sát và câu hỏi.
  image : Bấm vào đây để chuyển trang.
  image : Gửi phiếu lên hệ thống

Sau khi gửi phiếu khảo sát, cán bộ/điều tra viên xem ở báo cáo thực hiện để kiểm tra lại các phiếu đã gửi lên thành công và chỉ tiêu đã phỏng vấn theo từng đơn vị.


(Đang chờ cập nhật hình ảnh)


II. Hướng dẫn cập nhật thông tin vận động khảo sát:


Mục đích:

Đối với các trường hợp cán bộ/điều tra viên đến vận động nhưng không gặp được người dân hoặc chưa khảo sát được thì cần điền biểu mẫu cập nhật thông tin tình trạng vận động khảo sát khảo sát người dân…
Thao tác:

Hướng dẫn thao tác cập nhật thông tin vận động khảo sát:

 1. Xem video mô tả: https://youtu.be/vagE_r-iwO8
 2. Chú giải thông tin biểu mẫu:
  image
  Tình trạng liên hệ sẽ được cập nhật theo kết quả điền phiếu tại mỗi thông tin người dân.
  image

LƯU Ý:
Danh sách người dân được vận động khảo sát được chia làm 2 nhóm:

 1. NHÓM DS CHƯA GỬI SMS: Danh sách này danh sách người dân ko đủ điều kiện về số điện thoại nhưng CÓ THÔNG TIN ĐỊA CHỈ nên chương trình chưa thực hiện gửi SMS mời tham gia khảo sát.
 2. NHÓM DS ĐÃ GỬI SMS: Nhóm này chương trình có gửi SMS mời tham gia khảo sát với nội dung trên phần THÔNG TIN TIN NHẮN.

=> Thao tác vận động khảo sát tiến hành trên app như nhau đối với cả 2 danh sách theo như hướng dẫn bên trên.