Hướng dẫn sử dụng module CRM DYNAMICS

Đây là module dành cho nhân viên Sales trực tiếp sử dụng, gồm các chức năng: Thêm mới, chỉnh sửa, cập nhật thông tin khách hàng, tương tác (qua điện thoại hoặc trực tiếp), phân tích, thống kê số liệu tương tác của nhân viên với khách hàng.

Module CRM DYNAMICS

1. DANH SÁCH

1.1. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Chứa danh sách khách hàng đã được khởi tạo tại module CRM CSDL hoặc thông qua các nút HS CÁ NHÂN - HS TỔ CHỨC - HS SHOP - HS HỘ GĐ hoặc đã được giao tuyến khách hàng. Tại đây người dùng có thể:

  • Kiểm tra thông tin khách hàng trùng hoặc thiếu thông tin tại nút CHECK TRÙNG &THIẾU THÔNG TIN.
  • Thực hiện chỉnh sửa thông tin qua các nút CHỈNH SỬA TT tại mỗi khách hàng.
  • Tương tác với khách hàng thông qua các nút TƯƠNG TÁC TELE, TƯƠNG TÁC F2F, BÁN HÀNG TELE.

danhsachkhachhang

1.2. LỊCH SỬ TƯƠNG TÁC

Thể hiện các lần tương tác với khách hàng, trạng thái cuộc gọi và thông tin tương tác được theo từng kịch bản đã được thiết lập từ trước. Ngoài ra, người dùng có thể nhấn chọn nút TẠO BẢN SAO để thực hiện tương tác tiếp với khách hàng từ thông tin lấy được từ lần tương tác trước hoặc nhấn chọn nút CHỈNH SỬA để thực hiện chỉnh sửa thông tin vừa tương tác nếu cần.

lichsutuongtac

1.3. LỊCH TƯƠNG TÁC

Thể hiện thông tin về thời gian và mục đích của các công việc dự định tương tác tiếp với khách hàng. Nội dung này sẽ xuất hiện sau khi nhân viên sales chọn thời gian trong mục Việc tiếp theo cần thực hiện > Liên hệ lại với KH tại các biểu mẫu TƯƠNG TÁC đã thực hiện.

lichtuongtac

1.4. DANH SÁCH FORM HỒ SƠ CRM

Chứa các form khảo sát đã được thiết lập, người dùng nhấn chọn nút THỰC HIỆN KHẢO SÁT để tiến hành khảo sát thông tin khách hàng trên thiết bị di động hoặc sử dụng weblink khảo sát để gửi cho khách hàng điền thông tin.

danhsachform

1.5. TÍCH HỢP DỮ LIỆU

Tích hợp số lượng lớn thông tin khách hàng vào hệ thống thông qua nhập mẫu phân phối Google Sheet, tùy vào từng mục đích mà có các hình thức như PPHS CÁ NHÂN - PPHS TỔ CHỨC - PPHS SHOP - PPHS HGĐ - PP LỊCH T.TÁC,… Sau khi thực hiện phân phối mẫu thông các các nút PPHS, người dùng điền các trường thông tin yêu cầu trên Google Sheet được gửi về địa chỉ email đã thiết lập và tiến hành import thông tin khách hàng vào hệ thống. Tham khảo thêm thông tin hướng dẫn nhập mẫu GGS tại GGS Hướng dẫn nhập mẫu.
Nút TDL T.Tác/BH dùng để tải dữ liệu cho hệ thống cập nhật dữ liệu mới nhất (Dùng trong trường hợp nhân viên sales điền các biểu mẫu nhưng chưa thấy dữ liệu xuất hiện trên hệ thống).

tichhopulieu

2. PHÂN TÍCH

2.1. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG ĐÃ TƯƠNG TÁC

Thể hiện danh sách số lượng khách hàng đã tương tác và chưa tương tác, kiểm tra lịch sử tương tác và thực hiện tương tác với khách hàng trong danh sách.

2.2. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KH TẠO MỚI

Thể hiện danh sách khách hàng tự tạo hoặc được giao, tại mỗi khách hàng có thể thực hiện tương tác hoặc bán hàng tùy vào từng mục đích.

2.3. THỜI GIAN CHĂM SÓC KH

Thể hiện tổng thời lượng đã tương tác với khách hàng theo tháng theo từng hình thức, cho biết thời lượng nhỏ nhất - cao nhất - bình quân thời lượng theo tháng.

thoigianchamsoc

2.4. THỐNG KÊ TƯƠNG TÁC THEO NGÀY

Thể hiện thông tin lịch sử tương tác với khách hàng, nội dung chi tiết của từng lần tương tác. Người dùng có thể nghe lại ghi âm hoặc tiếp tục thực hiện tương tác từ thông tin lấy được từ lần tương tác trước thông qua nút TẠO BẢN SAO.

thongketuongtactheongay

2.5. DANH SÁCH ĐƠN HÀNG

Thể hiện danh sách đơn hàng của từng khách hàng đã được thực hiện bởi nhân viên.

danhsachdonhang

2.6. DANH SỐ BÁN HÀNG

Bảng thống kê và biểu đồ mô tả chi tiết thời gian và doanh số theo từng nhân viên, tổng đơn hàng - tổng tiền trước và sau khi chuyển khoản

doanhsobanhang