Hướng dẫn sử dụng rthome chuẩn bị hồ sơ ký kết hợp đồng

TỔNG QUAN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Hướng dẫn tải Ứng dụng rtHome (hệ điều hành Android & IOS):


Các bước đăng ký tài khoản và đăng nhập rtHome:

- Đăng ký tài khoản:
Mở rtHome, thực hiện hướng dẫn theo trình tự đánh số trên hình:

B1. Chọn biểu tượng hình người :point_right: B2. Chọn biểu tượng ba chấm :point_right: B3. Chọn đăng nhập


Giao diện đăng nhập hiển thị:


Hướng dẫn chi tiết các trường thông tin:
1. Họ tên: tên hiển thị của tài khoản;
2. Email: dùng để xác thực sau khi đăng ký;
3.Tên đăng nhập: sử dụng để đăng nhập. Một số lưu ý cho trường thông tin này:

  • Không phân biệt chữ hoa, chữ thường;
  • Không nhập khoảng cách, ký tự đặc biệt (@, #, ', $…);
  • Nếu đăng ký Tên đăng nhập đã tồn tại, hệ thống sẽ báo lỗi E1028.

Các bước thực hiện:

- Tạo tài khoản thành công, ĐĂNG NHẬP rtHome.

Đăng ký sử dụng mô-đun Hồ sơ cá nhân trên rtHome:
Mở rtHome sau khi đã đăng nhập thành công, thực hiện hướng dẫn theo trình tự đánh số trên hình:

B1. Chọn biểu tượng hình người :point_right: B2. Chọn biểu tượng dấu cộng :point_right: B3. Nhập mã mô-đun :point_right: B4. Nhấn tìm kiếm


Trình tự các bước sau khi nhập mã đăng ký:

Sử dụng mô-đun Hồ sơ cá nhân trên rtHome để điền Thông tin chuẩn bị hợp đồng:
1. Tại tab home image chọn image Mô-đun HỒ SƠ CÁ NHÂN
2. Chọn image để hoàn tất tải dữ liệu Biểu mẫu Thông tin chuẩn bị hợp đồng
image
Một số lưu ý khi điền biểu mẫu:

3. Chọn Hoàn thành để gửi thông tin đã điền lên hệ thống.

CÁC BƯỚC CUỐI CÙNG HOÀN TẤT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Sau 24 giờ kể từ khi gửi thông tin chuẩn bị hợp đồng lên hệ thống, CTV kiểm tra email và thực hiện theo hướng dẫn:

1. Kiểm tra email: nhận đủ 01 bản mềm Hợp đồng (đã ký); 01 bản mềm Hợp đồng (chưa ký); 01 bản mềm Điều khoản bảo mật được gửi từ hệ thống RTA;

2. Kiểm tra một lần nữa: các thông tin cá nhân trên bản mềm, nếu có sai sót phản hồi ngay cho Giám sát Dự án;

3. In, ký bản mềm Hợp đồng (chưa ký) theo số lượng và lưu ý dưới đây:

  • 01 bản Hợp đồng;
  • 01 bản Điều khoản bảo mật;
  • 01 bản photo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (KHÔNG cần công chứng);

3. Chụp (Scan) Hợp đồng, Điều khoản bảo mật đã in, đã ký gửi email cho Giám sát Dự án trước khi gửi bản giấy. Email được đính kèm bản chụp và có nội dung như sau:

Tôi [Họ&Tên] đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản trong Hợp đồng và Điều khoản bảo mật.

*Hợp đồng và Điều khoản bảo mật bản giấy đã ký được gửi cho:
Phan Thị Thanh Trà - 0977 336 425 - Phòng 1101 - Tòa nhà Citilight - 45 Võ Thị Sáu, ĐaKao, quận 1, Hồ Chí Minh.
Gửi chuyển phát thường, phí vận chuyển bên nhận thanh toán.