Hướng dẫn sử dụng sub - module ĐIỆN THOẠI VIÊN

Hướng dẫn sử dụng sub - module ĐIỆN THOẠI VIÊN

image

Hướng dẫn sử dụng tab 0. Phân Công dành cho Sup
Giám sát dự án dùng biểu mẫu này để chia danh sách đánh giá, theo dõi lịch sử đánh giá của đánh giá viên.

Sub-module ĐIỆN THOẠI VIÊN dùng để đánh giá chất lượng cuộc phỏng vấn và chất lượng điện thoại viên nhằm:

  • Kiểm soát chất lượng phỏng vấn của ĐTV. Kịp thời góp ý, điều chỉnh những lỗi sai trong quá trình phỏng vấn để nâng cao chất lượng phỏng vấn theo từng ngày.
  • Đánh giá chất lượng phỏng vấn để xếp loại, tính lương thưởng phù hợp với chất lượng, năng lực phỏng vấn của từng ĐTV.

Để đánh giá điện thoại viên bạn cần:

1/ Tải danh sách cuộc gọi và audio cuộc gọi
2/ Tải file ghi âm
3/ Điền biểu mẫu đánh giá phỏng vấn
1/ Tải danh sách cuộc gọi và audio cuộc gọi từ biểu mẫu tải data đánh giá PV

2


(Xem video hướng dẫn tải audio tại đây)

Bước 1: Dự án Chọn dự án mà bạn đánh giá

Bước 2: Bảng hỏi Chọn bảng hỏi tương ứng với dự án mà bạn đánh giá
Bước 3: Ngày phỏng vấn Ngày điện thoại phỏng vấn
Bước 4: Nhấn nút “Tải DS cuộc PV”“tải DS link audio” và đợi cho đến khi xuất hiện chữ “Hoàn thành” ở 2 nút đã nhấn tải.
Bước 5: Nhấn nút "HOÀN THÀNH & THOÁT"

2/ Tải file ghi âm và đánh giá cuộc phỏng vấn từ biểu mẫu Đánh giá PV
image
7
3

5


(Xem video hướng dẫn đánh giá tại đây)

Lưu ý:

  • Bước này thực hiện đồng thời với việc nghe file ghi âm và kiểm tra chất lượng điền dữ liệu của điện thoại viên.
  • Lọc danh sách theo tên ĐTV(Xem video hướng dẫn lọc tại đây)

3/ ĐÁNH GIÁ VIÊN NHẬN CHỈ TIÊU PHỎNG VẤN TỪ SUP
Đánh giá viên nhận chỉ tiêu đánh giá Sup giao qua mục thông báo hình quả chuông trên ứng dụng rtWork.