Hướng dẫn tạo và gửi email campaign trên backend system (hệ thống workspace)

CHỨC NĂNG

Một trong những chức năng hỗ trợ chiến dịch marketing cho Tổ chức/Doanh nghiệp là email campaign từ hệ thống rtWorkspace của RTA. Tài liệu này sẽ giúp người dùng tự tạo và gửi 1 email campaign đến một hoặc nhiều nhóm khách hàng cùng lúc với nhiều chức năng: thêm hình ảnh, tệp tin, weblink và các định dạng code html để giúp email đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn.

I. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ

Bước 1: Chuẩn bị nội dung email.

Soạn thảo nội dung email cần gửi.

Bước 2: Chuẩn bị danh sách khách hàng nhận email.

Sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu của các hệ mô đun: CRM (quản lý khách hàng), WEBLINK KHẢO SÁT, RECRUITMENT (quản lý tuyển dụng), HR (Quản trị nhân sự).v.v

Bước 3: Thiết lập gửi email campaign.

Truy cập trang web app của doanh nghiệp (ví dụ: testcrm.rtworkspace.com), vào Backend System => Marketing Campaign => Email Campaigns => Bấm nút image để thiết lập thông tin gửi email.
image

Lưu ý: Nếu trên Backend System hệ thống rtWorkspace của người dùng chưa có thẻ marketing campaign, người dùng liên hệ nhà cung cấp (RTA) để được nâng quyền.

II. CHI TIẾT THIẾT LẬP

- Chuẩn bị email chi tiết: Tiêu đề, nguồn DS người nhận, lọc theo điều kiện, chọn email gửi đi, from name.v.v. theo hình ảnh giải thích chi tiết bên dưới.

Lưu ý: Tên email campaign: nên đặt viết in hoa, không dấu, không khoảng cách (space), không gạch ngang (-). Ví dụ: EMAIL001_SME_LINK_INTRO

image

Video hướng dẫn: https://youtu.be/kuH4iYPfS_w

II. Một số thao tác chỉnh sửa email, xem trước, tải content, xoá email:
image
image

Một số lưu ý trước khi gửi email campaign:

  1. Kiểm tra nội dung email.
  2. Kiểm tra các dòng thông tin trên file khách hàng nhận email đảm bảo khớp tên, email, sđt và các trường dữ liệu cần map (check ký tự lạ trong thông tin email, có thể loại bỏ trước các email không tồn tại hoặc sai thông tin trước khi gửi để hạn chế gửi email rác)
  3. Bấm xem trước content trước khi gửi test.
  4. Gửi test thử email trước khi save chờ gửi.
  5. Sau khi gửi, kiểm tra trạng thái email và nội dung email đã gửi tại mục xem email.