Hướng dẫn thực hiện Bài kiểm tra Kỹ năng gõ phím 10 ngón

Hướng dẫn thực hiện Bài kiểm tra Kỹ năng gõ bàn phím máy tính

 • Bước 1: Truy cập liên kết chứa Bài kiểm tra
 • Nhấp vào Typing Test để bắt đầu.

 • Bước 2: Chọn bài kiểm tra
 • Nhấp chọn Đoạn văn số 2 để bắt đầu

 • Bước 3: Nhập tên đăng nhập
 • Gõ tên đăng nhập của bạn (chính là tên đăng nhập mà hệ thống rtWork cung cấp cho bạn trong email Thông tin tài khoản) rồi nhấp mũi tên qua trang để tiếp tục:

  01a-typing-username

  Lưu ý:

  • Đây là tiêu chuẩn đầu vào bắt buộc đối với mọi vị trí ứng tuyển tại RTA. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn hãy nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra này.

  • Nếu bạn muốn thực hành trước khi kiểm tra, hãy chọn đoạn văn có chứa chữ Training trong tiêu đề.

  • Nếu bạn đã sẵn sàng tiến hành kiểm tra, hãy chọn đoạn văn có chứa chữ Official trong tiêu đề.

  • Ngay sau khi hết thời gian 1 phút làm bài, hệ thống sẽ tự động gửi kết quả bài kiểm tra của bạn đến hộp thư Ban Tuyển Dụng:

  • Hệ thống không giới hạn số lượt thực hành, bạn có thể thực hiện bài kiểm tra nhiều lần (biểu tượng 2) cho đến khi đạt được tốc độ từ 60 WPM (= 60 từ/phút) trở lên. Để chuyển chế độ kiểm tra, bạn nhấp mũi tên quay lại (biểu tượng 1):

  • Để quá trình thực hành và kiểm tra suôn sẻ, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng trình duyệt Chrome (Có thể tải tại đây).
2 Likes