Hướng dẫn thao tác khi web báo lỗi không bảo mật

1. Lỗi hiển thị không bảo mật

- Khi hiển thị thông tin như hình bên dưới sẽ ảnh hưởng đến việc hiển thị dữ liệu của web nên cần hướng dẫn người dùng thao tác tắt phần bảo mật liên quan.

image

2. Các bước để gỡ lỗi

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R >> xuất hiện bảng Run >> gõ “Certmgr.msc” >> nhấn “OK”

image

Bước 2

- Ở 03 thư mục:
(1) Trusted Root Cerification Authorities
(2) Intermediate Cerification Authorities
(3) Third - Party Root Cerification Authorities

-Lần lượt nhấn vào mục Certificates ở mỗi 3 thư mục trên tìm đến các dòng DST ROOT CA X3 nhấp chuột phải xóa hết các dòng có ký tự DST

image

Bước 3:

- Nhấn tải key mới tại: isrgrootx1.zip (1.4 KB) >> Mở file và tiến hành cài đặt theo các bước như hình dưới:

- Nhấn nút open
- Nhấn nút “install Certificates”
- Nhấn chọn “local Machine” >> Nhấn next
- Nhấn chọn nơi lưu là “place certificates in the following” >> Nhấn next
- Chọn nơi lưu là “Trusted Root Cerification Authorities” >> Nhấn finish

Lưu ý: Sau khi cài hoàn thành tắt hết các cửa sổ và mở lại site

Video