Hướng dẫn Thiết lập Hoạt Động Cụ Thể

Như đã trình bày ở các chủ đề trước về Tam giác Weavers, để đạt được tác động thay đổi dài hạn thì chúng ta cần phải triển khai thực hiện từ các hoạt động, và bao gồm các hoạt động riêng lẻ. Các hoạt động này là một phần của chuổi các kết quả.

Trong chủ đề này, chúng tôi sẽ hướng dẫn người dùng thiết lập các hoạt động riêng lẻ, báo cáo kết quả triển khai của hoạt động và kết thúc khi hoạt động hoàn thành.

1. THIẾT LẬP HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Bước 1: Mở biểu mẫu hoatdongcuthe
Bước 2: Điền lần lượt thông tin theo hướng dẫn như hình bên dưới.

2. CẬP NHẬT THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Sau khi triển khai hoạt động cụ thể, dự án sẽ tiến hành cập nhật kết quả của hoạt động này.
Cách thức cập nhật như sau:

Bước 1: Mở biểu mẫu hoatdongcuthecpn
Bước 2: Điền thông tin từ trên xuống dưới theo hướng dẫn như hình bên dưới.

3. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Cập nhật thời gian kết thúc thực tế của hoạt động cụ thể so với thời gian kết thúc dự kiến lúc thiết lập.

Bước 1: Mở biểu mẫu kethuchdct
Bước 2: Điền lần lượt thông tin theo hướng dẫn như hình bên dưới.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết người dùng cách khởi tạo 1 hoạt động cụ thể, báo cáo kết quả thực hiện và kết thúc 1 hoạt động.
Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc xin gửi về RTA. Thanks!