Hướng dẫn THIẾT LẬP KÊNH HỖ TRỢ ỨNG VIÊN


I. Thiết lập weblink YÊU CẦU HỖ TRỢ:

Mục đích:

Trong quá trình ứng tuyển hẳn ứng viên sẽ có nhiều thắc mắc, gặp lỗi cần được hỗ trợ. Nhà tuyển dụng thiết lập 1 weblink báo lỗi để ứng viên điền yêu cầu gửi lên hệ thống, nhà tuyển dụng nhận thông tin và cập nhật xử lý lỗi cho ứng viên.

a.Thiết lập thông tin báo lỗi:

Bước 1: Mở biểu mẫu phân phối mẫu ggsheet nhập thông tin báo lỗi, cập nhật chỉ dẫn và thông tin hỗ trợ:

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

image

Nhập mẫu và Import lên hệ thống

Mở email nhận mẫu đã điền tại biểu mẫu Phân phối file báo lỗi GG sheet và tiến hành nhập thông tin tại link nhập liệu đã phân phối.


Import mẫu lên hệ thống

a.Thiết lập weblink báo lỗi:

Mục đích:

Tạo weblink chứa các thông tin báo lỗi đã thiết lập để ứng viên điền báo lỗi.

Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu tạo weblink yêu cầu hỗ trợ:

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

Lưu ý:

  • Nhập ký tự để tạo shortlink: Không viết hoa, tránh các ký tự đặc biệt, khi nhập xong ký tự nếu muốn thay đổi vui lòng nhấn xoá toàn bộ câu trả lời tại dấu X rồi nhập lại, tránh nhấn vào kết quả rồi xoá từng ký tự sẽ vô tình tạo shortlink với kỹ tự cũ.
  • Nút Tạo shortlink: Khi đã nhấn tạo shortlink thì không chỉnh sửa để tạo lại được vì kết quả đã được kéo về hệ thống, mà phải đóng biểu mẫu tạo lại với ký tự mới không trùng.


II. Thiết lập TK thực hiện hỗ trợ ứng viên:

Mục đích:
Thiết lập gán thông tin (notif, chat Bot, email, sms…v.v.) nhận báo lỗi cho nhân viên của từng bộ phận trong một tổ chức nhận yêu cầu báo lỗi từ khách hàng.
Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu tạo weblink yêu cầu hỗ trợ:


Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu
image


III. Xem lại các danh sách thiết lập:


Danh sách weblink đã tạo.
Danh sách GGSheet được phân phối.
Danh sách Nhân viên thực hiện hỗ trợ.


IV. Hỗ trợ ứng viên:


a.Cập nhật thông tin xử lý/hỗ trợ từ DS các YCHT chưa hoàn thành:
Mục đích:
Cập nhật thông tin hỗ trợ ứng viên, cập nhật các trạng thái và hướng xử lý lỗi cho ứng viên theo bộ chỉ dẫn TT đã thiết lập sẵn.
Thiết lập:
Bước 1: Mở danh sách các yêu cầu báo lỗi chưa được xử lý:

Bước 1: Cập nhật thông tin sự cố:

B.YCHT thay ứng viên:
Mục đích:
Trong 1 số trường hợp bất khả kháng như ứng viên không điền được weblink YCHT, bộ phận hỗ trợ nhận thông tin báo lỗi từ các kênh khác của ứng viên rồi điền biểu mẫu báo lỗi thay để cập nhật thông tin YCHT cho ứng viên qua các kênh email, sms, chat Bot.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu YCHT thay ứng viên:

Bước 1: Điền các thông tin YCHT thay ứng viên:
image

1 Like