Hướng dẫn Thiết lập Nhân Sự trong Mô-đun Nhân Sự Dự Án

Nhân lực luôn là một trong các yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thực thi dự án vì thế nó vừa giúp một dự án nhanh chóng đi đến thành công vừa có thể là nguyên nhân khiến quá trình triển khai đi vào bế tắc.

Trước khi một dự án được đi vào thực thi theo quy trình, một nhà quản lý cần dự tính được nguồn lực điều phối cho dự án này, cụ thể nhiệm vụ cho từng tổ chức đến cá nhân để phối hợp nhịp nhàng tạo ra hiệu quả triển khai như dự tính ban đầu.

Cụ thể trong chủ đề này, chúng tôi hướng dẫn người dùng cách thức thiết lập nguồn nhân lực cho dự án.

1. THÊM MỚI NHÓM NHÂN SỰ DỰ ÁN

Bước 1: Mở biểu mẫu


Bước 2: Điền thông tin như hướng dẫn trong hình:

2. THÊM MỚI CÁ NHÂN NHÂN SỰ DỰ ÁN

Bước 1: Mở biểu mẫu

Bước 2: Điền thông tin như hướng dẫn trong hình:

Lưu ý: Những câu hỏi có dấu sao hoa thị [saohoathi] là câu hỏi bắt buộc nhập thông tin. Nếu bỏ trống người dùng sẽ không hoàn thành được Biểu mẫu.

3. CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐƯỢC THIẾT LẬP