Hướng dẫn thiết lập TẠO MỚI ĐĂNG TUYỂN


I. Thiết lập Thông tin nhà tuyển dụng:

Mục đích:

Dùng để thiết lập thông tin của nhà tuyển dụng để tạo tin đăng tuyển.

Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu thiết lập thông tin nhà tuyển dụng:

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

image

Ghi chú:

  • Mỗi Tổ chức chỉ thiết lập thông tin 1 nhà tuyển dụng.
  • Sau khi đã tạo thông tin nhà tuyển dụng, thông tin sẽ hiện tại mục thông tin nhà tuyển dụng, người dùng vào lại để kiểm tra hoặc cập nhật thông tin nếu có nhu cầu.


II. Tạo mới đăng tuyển:

Mục đích:

Dùng để thiết lập và tạo mới 1 tin tuyển dụng (Bao gồm mô tả công việc và tạo weblink ứng tuyển) để share và post lên 1 số kênh tuyển dụng.

Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu mới đăng tuyển

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

image

imageIII. Danh sách việc làm:

Mục đích:

Xem lại danh sách việc làm đã đăng tuyển…

Mở báo cáo danh sách việc làm:

image

Ghi chú:

  • Người dùng có thể nhấp vào biểu tượng: image để tìm loại công việc cần xem.

  • Nhấn biểu tượng: image để lọc theo các trường thông tin, nhóm CV.

  • Nhấn vào nút image để tạo 1 đăng tuyển ( công việc mới).

  • Nhấn vào nút image để cập nhật thông tin việc làm.


IV. Hướng dẫn thiết lập bài kiểm tra:

Để thiết lập hệ thống câu đố/khóa học/đề kiểm tra, người dùng có thể thiết lập qua Google Sheet (GGS).
Trước tiên, để có link GGS nhập dữ liệu người dùng thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Mở biểu mẫu Phân phối file GGS
Bước 2: Điền các thông tin:

  • Mô tả nội dung: Ví dụ: Phân phối thiết lập mẫu câu đố
  • Mẫu danh sách: Chọn mẫu [EXM] THIẾT LẬP CÂU ĐỐ

image

Điền lần lượt thông tin vào biểu mẫu từ trên xuống dưới:

image

Bước 3: Sau khi nhấn HOÀN THÀNH & THOÁT hệ thống sẽ gửi về email người nhận 1 đường link nhập liệu tương ứng đã điền trong Bước 2.
Link nhập dữ liệu như hình dưới:

Bước 4: Người dùng sẽ nhập đầy đủ thông tin theo template trong link được gửi.
Bước 5: Import câu đố/khóa học/đề kiểm tra. Tham khảo hướng dẫn chi tiết cách import data tại: đây

2 Likes