Hướng dẫn Thiết lập Thành Viên Dự Án trong Mô-đun Thành Viên Dự Án

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc quản lý dự án là làm những gì cần thiết để phát triển và kiểm soát các mối quan hệ với tất cả các cá nhân mà dự án tác động tới.

Trong chủ đề này sẽ hướng dẫn người dùng cách thiết lập và quản lý các bên liên quan, bao gồm các cá nhân, tổ chức, hộ gia đinh và các nhóm thành viên,

1. THIẾT LẬP THÀNH VIÊN ĐƠN LẺ
Trong mô-đun thành viên đơn lẻ có chia ra 3 dạng thành phần: Cá Nhân, Tổ Chức, Hộ Gia Đình.
Mục này, chúng tôi sẽ hướng dẫn thiết lập Thêm mới HS Cá Nhân, và thành phần khác sẽ được thiết lập tương tự.

Bước 1: Mở biểu mẫu


Bước 2: Điền thông tin từ trên xuống dưới như hình hướng dẫn bên dưới.

2. THIẾT LẬP THÀNH VIÊN NHÓM
Tương tự thành viên đơn lẻ, thành viên nhóm có 4 thành phần: Nhóm cá nhân, nhóm tổ chức, nhóm hộ gia đình và nhóm hỗn hợp.
Mục này, chúng tôi sẽ hướng dẫn thiết lập Thêm mới Nhóm HS Cá Nhân

Bước 1: Mở biểu mẫu


Bước 2: Điền thông tin từ trên xuống dưới như hình hướng dẫn bên dưới.

3. CSDL SAU KHI THIẾT LẬP

Sau khi thiết lập thông tin từ các biểu mẫu, dữ liệu sẽ được tổng hợp và trình bày dưới nhiều hình thức. Trong mô-đun này, tab DANH SÁCH chứa thông tin tương ứng với từng biểu mẫu thiết lập.

Hình ảnh mình họa: