Hướng dẫn xem dữ liệu Mô-đun Sales 360

Chức năng:

Đồng bộ, xử lý và phân tích tất cả mọi hoạt động của CTV, bao gồm số lượng KH được tạo, số lượng đơn hàng, doanh số bán hàng theo tuần-tháng, thời gian chăm sóc khách hàng, lịch sử tương tác khách hàng… Tất cả đươc thể hiện dưới dạng bảng, biểu đồ, danh sách… giúp cho Nhà quản lý có cái nhìn nhanh và trực quan các số liệu tổng hợp.

Chi tiết:

1. Nhân viên 360

2. Tổng hợp 360

Trên đây là tất cả thông tin tổng hợp, giúp người dùng view nhanh thông tin. Mọi thắc mắc, góp ý xin gửi về RTA.
Thanks!