Hướng dẫn xem Tổng hợp CSDL theo Thời gian

Sau khi dữ liệu được thu thập, nó sẽ được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về tiến trình, kết quả của hoạt động và tổng thể tiến triển của dự án.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách thức xem dữ liệu

1. CHỈ SỐ CHÍNH

Bao gồm thông tin thiết lập đầu vào dự án, chỉ tiêu Tác đông, Kết quả, Đầu ra, Hoạt động, Địa điểm, Khu vực.
Hình ảnh ví dụ:

2. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

3. KẾT QUẢ BÁO CÁO CHỈ SỐ THEO KỲ

Hình ảnh ví dụ: