Hướng dẫn xem thông tin CRM 360

Mọi tác nghiệp của nhân viên và các số liệu về hoạt động bán hàng sẽ xuất hiện và đồng bộ trên CRM 360, giúp Nhà quản lý dễ dàng nhận biết được nhân viên nào đã và đang làm gì, kiểm soát được đơn hàng/hóa đơn từng nhân viên tạo ra, qua đó có thể nâng cao được ý thức và trách nhiệm của từng nhân viên bán hàng.

CHI TIẾT TỪNG THÔNG TIN NHƯ SAU:
1. Khách hàng 360

2. Nhân viên 360

3. Tổng hợp 360

Trên đây là tất cả thông tin được show trong CRM 360. Mọi ý kiến đóp góp và thắc mắc xin gửi về RTA. Thanks!