Hướng dẫn xem và tải báo cáo định dạng xlsx và pdf

I. Cách xem báo cáo trên web:

Quản lý/quản trị viên có thể theo dõi dữ liệu gửi lên hệ thống qua biểu mẫu điện tử (e-Forms), bằng việc truy cập các báo cáo phân tích thời gian thực theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web workspace RTA đã xây dựng và bàn giao.
Ví dụ: https://rta.rtworkspace.com
Sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp sau đó chọn nút LOGIN để truy cập vào trang chủ.

Bước 2: Tại thông tin cá nhân bấm chọn truy cập vào màn hình chính (dashboard), đi đến thẻ Analytics & Report.
Tại đây, các báo cáo đã được phân quyền sẽ hiện ra, quản trị viên lựa chọn để xem một báo cáo bằng việc click chuột vào dòng tên của báo cáo đó.


Sau khi chọn, kéo thanh dọc xuống phía dưới để xem báo cáo.

Tùy mục đích của từng loại báo, mà người dùng có thể chọn thông tin dữ liệu muốn lọc như ví dụ dưới đây:

Người dùng cũng có thể download báo cáo dưới dạng file excel bằng cách nhấp vào biểu tượng download (xls) hoặc các biểu tượng tải xuống dưới các dạng file ở phía trên bên phải màn hình.

ĐỂ LƯU BÁO CÁO DƯỚI DẠNG PDF.

Nếu trong báo cáo đã có nút tải: HTML thì sau khi chọn tải HTML -> Mở file HTML đã tải về ->chuyển đến Bước 3


Bước 1: Trên báo cáo nhấp chuột phải -> Chọn “Xem nguồn khung” như hình

Bước 2: Sau khi chọn “Xem nguồn khung”, một trang mới chứa đường dẫn báo cáo sẽ mở ra như hình với tên đường dẫn bắt đầu bằng chữ “view-source:” -> Xóa chữ “view-source:” đi để đường dẫn bắt đầu bằng “https://shiny002.rta.vn” -> Ấn enter

Bước 3: Báo cáo sẽ được hiển thị như hình dưới đây -> Chọn tháng khảo sát cần xuất dữ liệu -> Ở khoảng trống của báo cáo nhấp chuột phải -> Chọn “In”

Bước 4: Ở mục máy in đích -> Chọn thay đổi “Lưu dưới dạng PDF” (1) -> Chọn lưu (2) -> Chọn thư mục cần lưu phù hợp


Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết, vui lòng liên hệ với RTA:
Công ty Phân tích Thời Gian Thực
Địa chỉ: Phòng 1101, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@rta.vn
Website: rta.vn
Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với rtWork!