[Hotel management]

Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc khởi tạo, thiết lập và quản lý các hoạt động của khách sạn một cách đơn giản, thuận tiện và hiệu quả, RTA đã nghiên cứu và phát triển thành công phần mềm rtWork để giúp cho các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này. Hy vọng rtWork sẽ phần nào hỗ trợ được các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

11. Quản lý khách sạn

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. Lễ tân khách sạn

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

3. Dịch vụ phòng khách sạn

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây