M-Score HCM - Một số câu hỏi thường gặp dành cho Cán bộ XPTT

Câu hỏi 1: Hướng dẫn tôi cài đặt ứng dụng rtwork đi khảo sát

Xem câu trả lời tại đây.

Để cài đặt ứng dụng rtwork Anh/Chị thực hiện các bước:

Bước 1: Các bạn vào CH play (đối với các thiết bị HĐH android) hoặc app store (đối với các thiết bị HĐH iOS).

Bước 2: Tìm kiếm ứng dụng có tên “rtWork”

Bước 3: Nhấn tải ứng dụng về điện thoại.

Câu hỏi 2: Hướng dẫn cho tôi cách đăng nhập

Xem câu trả lời tại đây.

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng ứng dụng rtwork

Bước 2: Nhấn “bỏ qua” (skip) ở góc trái màn hình để đi đến màn hình có chữ “Đăng nhập”. Anh/chị nhấn “ Đăng nhập”

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu Anh/chị được cung cấp

Bước 4: Nhấn Đăng nhập

Câu hỏi 3: Tôi đăng nhập nhưng bị báo cần điền mã đổi thiết bị do tài khoản đã được đăng nhập trên thiết bị khác:

Xem câu trả lời tại đây.

Các Anh/Chị điền dãy số 1234 cho mã này sau đó nhấn “ok” ứng dụng sẽ đăng nhập vào

Câu hỏi 4: Tôi không qua được câu hỏi về lấy tọa độ (GPS)

Xem câu trả lời tại đây.

Để chức năng này hoạt động ứng dụng cần được cấp quyền trên thiết bị. Có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Anh/Chị lần đầu sử dụng chức năng này trên app thì app sẽ hỏi Anh/Chị cấp quyền hay không. Anh/Chị nhấn “cho phép” để cấp quyền cho app

Trường hợp 2: Anh/Chị chủ động cài đặt quyền cho ứng dụng bằng cách đi vào phần cài đặt của máy >>mục ứng dụng >> Quản lý ứng dụng>> tìm ứng dụng rtwork >> Quyền ứng dụng >> nhấp vào cấp quyền cho Vị trí (GPS) cho ứng dụng.

Câu hỏi 5: Tôi không qua được câu hỏi về chụp hình:

Xem câu trả lời tại đây.

Để chức năng này hoạt động ứng dụng cần được cấp quyền trên thiết bị. Có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Anh/Chị lần đầu sử dụng chức năng này trên app thì app sẽ hỏi Anh/Chị cấp quyền hay không. Anh/Chị nhấn “cho phép” để cấp quyền cho app

Trường hợp 2: Anh/Chị chủ động cài đặt quyền cho ứng dụng bằng cách đi vào phần cài đặt của máy >>mục ứng dụng >> Quản lý ứng dụng>> tìm ứng dụng rtwork >> Quyền ứng dụng >> nhấp vào cấp quyền máy ảnh cho ứng dụng.

Câu hỏi 6: Danh sách phỏng vấn nhiều quá tôi muốn lọc danh sách chưa phỏng vấn cần làm như thế nào

Xem câu trả lời tại đây.

Cách 1: Bạn vào module PVV - ĐGV >> nhấp vào nút lọc (hình cái phễu) >> chọn lọc “chưa phỏng vấn” >> nhấn “lọc”
Cách 2: Bạn thực hiện theo video sau nếu muốn lọc hoặc tìm nhanh: https://s3.eu-central-1.wasabisys.com/rta-rtcloud/file_1688446357529.mp4

Câu hỏi 7: Tôi không qua được câu hỏi trang tiếp theo, trên màn hình có dấu chấm than màu đỏ

Xem câu trả lời tại đây.

Anh/Chị kiểm tra chỗ câu hỏi có xuất hiện dấu chấm than màu đỏ xem anh/chị có quên điền câu trả lời cho câu hỏi đó không.

Câu hỏi 8: Tôi không qua được câu hỏi trang tiếp theo, trên màn hình có dấu chấm than màu vàng

Xem câu trả lời tại đây.

Anh/Chị kiểm tra chỗ câu hỏi có xuất hiện dấu chấm than màu vàng xem câu hỏi đó anh/chị điền chưa đúng logic (yêu cầu chọn tối đa 3 đáp án mà anh/chị chọn 4 hoặc thiếu logic giữa các câu trả lời).

Câu hỏi 9: Tôi muốn tải danh sách phỏng vấn dạng excel

Xem câu trả lời tại đây.

Anh/Chị vào module PVV - ĐGV >> chọn dự án Mscore HCM >> Chọn mục danh sách >> Rồi chọn mục “tải dữ liệu”.

Câu hỏi 10: Danh sách của tôi không có địa chỉ làm sao đi khảo sát

Xem câu trả lời tại đây.

Dữ liệu do các đơn vị nhập lên qua cổng thông tin Sở Thông Tin truyền thông. Một số hồ sơ không có địa chỉ Anh/Chị vui lòng gọi điện cho người dân để xin địa chỉ mình đến khảo sát.

Tiếp tục cập nhật