Quy trình tuyển dụng tại RTA

Thể hiện sự quan tâm

Các bạn ứng viên tiềm năng đọc/xem/nghe thấy thông tin tuyển dụng của RTA và muốn được tư vấn thêm về sản phẩm của công ty, mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng… thông qua việc đăng ký tư vấn tại https://rtlink.me/rta-consult

Ứng tuyển

Ứng viên tiềm năng, sau khi tìm hiểu và nắm rõ thông tin về vị trí cần ứng tuyển, có thể tiến hành ứng tuyển ngay qua hệ thống rtRecruitment (https://rtlink.me/join-rta) sử dụng app rtWork (tải từ Play Store/CH Play tại https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.rta.rtwork&hl=en).

Xác nhận thông tin

Ứng viên, sau khi đạt các vòng ứng tuyển và nhận được email thông báo từ Team Tuyển dụng, sẽ tiến hành phản hồi thông tin qua việc điền phiếu Xác nhận thông tin.

Yêu cầu hỗ trợ

Team Hỗ trợ luôn đồng hành cùng ứng viên trong mọi giai đoạn, mọi hoàn cảnh. Ứng viên chỉ cần làm 1 việc duy nhất khi cần hỗ trợ là: Điền phiếu yêu cầu hỗ trợ (https://rtlink.me/rta-support), cung cấp đầy đủ hình ảnh + chi tiết liên quan đến thắc mắc/lỗi/sự cố… phát sinh

2 Likes