[REMOTE WORK MANAGEMENT - ONSITE WORKS,...] Hướng dẫn QUẢN LÝ THỰC HIỆN GIÁM SÁT VÀ PHÂN TÍCH

I. Giám sát công việc


Bản đồ Check in / Check out của nhân viên


Bản đồ thể hiện vị trí và thông tin của lần Check in và Check out lần gần nhất của các nhân viên tại các địa điểm đã được chỉ định. Nếu khoảng cách giữa các lần check in và check out có sự chênh lệch lớn và không đúng địa điểm đã được chỉ định, anh/chị có thể dùng nút gọi điện tới nhân viên để kiểm tra tình hình cụ thể.


Lịch sử in/out


Cho biết lịch sử Checkin & Check out của các nhân viên.


Lịch làm việc


Cho biết các công việc đã được giao việc cho nhân viên thực hiện theo thời gian.

11


Theo dõi đăng ký lịch làm việc

Bảng thống kê số lượng đăng ký ca làm việc của nhân viên.

13


Thông tin hồ sơ nhân viên


Hiển thị toàn bộ thông tin của nhân viên sau khi đã hoàn thành hồ sơ.

26


Kết quả thực hiện công việcKết quả thực hiện công việc - nghiệp vụ thể hiện tổng hợp thông tin chi tiết các nghiệp vụ đã được nhân viên thực hiện.


Báo cáo KQLV theo ngày


Báo cáo kết quả làm việc của nhân viên, so sánh số lượng công việc đã thực hiện của từng nhân viên trong tháng hiện tại.

20


Báo cáo kết quả làm việc


Báo cáo kết quả làm việc của nhân viên, so sánh số lượng công việc - nghiệp vụ đã thực hiện của từng nhân viên trong tháng hiện tại.


Báo cáo KQLV 3 tháng gần nhấtBáo cáo kết quả làm việc 3 tháng gần nhất, tổng hợp số lượng công việc - nghiệp vụ đã được thực hiện trong từng tháng của 3 tháng gần nhất.
Biểu đồ mô tả chi tiết số lượng công việc - nghiệp vụ của từng nhân viên của từng tháng trong 3 tháng gần nhất.

efc98c09d89471aa8071b3c7848b1b6580b4e309

II. Phân tích thống kê


Thống kê số lượng check in /out của nhân viên


37


Tổng thời gian làm việc