[REMOTE WORK MANAGEMENT - ONSITE WORKS,...] Hướng dẫn sử dụng Module Quản lý và Module Nhân viên

Module Quản lý giúp người Quản lý tạo các nghiệp vụ quản lý và thực hiện theo dõi, giám sát quá trình làm việc của nhân viên PG&PB; nhân viên Onsite,…
Cụ thể, các chức năng chính:

  • Thiết lập dự án
  • Thiết lập công việc - nghiệp vụ sử dụng phân phối Google sheet
  • Giao công việc
  • Theo dõi Kết quả thực hiện công việc - nghiệp vụ của nhân viên, xem báo cáo và thống kê phân tích
  • Giám sát quá trình Check in - Check out của nhân viên bằng nhiều hình thức: bản đồ Check in - Check out, lịch sử Check in - Check out, thống kê phân tích
  • Theo dõi lịch làm việc của nhân viên

1


1. Quản lý thiết lập công việc

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. Quản lý thực hiện giám sát và phân tích

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

3. Nhân viên thực hiện công việc

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

1 Like