Sử dụng module Hồ Sơ Cá nhân trên rtWork chuẩn bị hồ sơ ký kết hợp đồng

Sử dụng mô-đun Hồ sơ cá nhân trên rtWork để điền Thông tin chuẩn bị hợp đồng:


Một số lưu ý khi điền biểu mẫu:

3. Chọn Hoàn thành để gửi thông tin đã điền lên hệ thống.

CÁC BƯỚC CUỐI CÙNG HOÀN TẤT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Sau khi gửi thông tin chuẩn bị hợp đồng lên hệ thống. CTV báo cho giám sát dự án qua room chat để kiểm tra thông tin và gửi email chứa hợp đồng về cho bạn. Sau khi nhận email hợp đồng bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Kiểm tra email: nhận đủ 4 email với 01 bản mềm Hợp đồng (đã ký); 01 bản mềm Hợp đồng (chưa ký); 01 bản mềm Điều khoản bảo mật (đã ký); 01 bản mềm Điều khoản bảo mật (chưa ký);

2. Kiểm tra một lần nữa: các thông tin cá nhân trên bản mềm, nếu có sai sót phản hồi ngay cho Giám sát Dự án;

3. In, ký bản mềm Hợp đồng (chưa ký) theo số lượng và lưu ý dưới đây:

  • 01 bản Hợp đồng;
  • 01 bản Điều khoản bảo mật;
  • 01 bản photo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (KHÔNG cần công chứng);

3. Chụp (Scan) Hợp đồng, Điều khoản bảo mật đã in, đã ký đính kèm vào biểu mẫu Xác nhận gửi hợp đồng trong email có Subject [JOB] Thông báo mời xác nhận hợp đồng mà RTA đã gửi cho bạn trước khi gửi bản giấy về cho chúng tôi.


*Thông tin người nhận Hợp đồng và Điều khoản bảo mật bản giấy: Phan Thị Thanh Trà - 0977 336 425 - Phòng 1101 - Tòa nhà Citilight - 45 Võ Thị Sáu, ĐaKao, quận 1, Hồ Chí Minh.

*Dịch vụ chuyển phát: Chuyển phát thường, phí vận chuyển bên nhận thanh toán.

1 Like