[Super Generic] Hướng dẫn sử dụng mô-đun Super Generic Quản lý và Nhân viên

Module Quản lý giúp người Quản lý tạo các đối tượng quản lý và thực hiện theo dõi, giám sát các nghiệp vụ, các quá trình làm việc của nhân viên.
Cụ thể, các chức năng chính:

  • Thiết lập đối tượng quản lý.
  • Giao đối tượng quản lý, tạo kịch bản báo cáo công việc.
  • Theo dõi Lịch sử thực hiện công việc của nhân viên, xem báo cáo và thống kê phân tích.
  • Giám sát quá trình Check in - Check out của nhân viên bằng nhiều hình thức: bản đồ Check in - Check out, lịch sử Check in - Check out, thống kê phân tích.
  • Theo dõi lịch làm việc của nhân viên.

Khác với các module HR cho tất cả, Quản trị giao việc,…các module này sử dụng cho các nghiệp vụ chuyên biệt.

1

1. Quản lý thiết lập đối tượng quản lý

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây