Tài liệu dành cho Điện thoại viên dự án hỗ trợ DN chuyển đổi số SMEs

1/ Link tập huấn nhóm 1:
Các bạn cần xem kỹ để nắm nguyên tắc phỏng vấn của dự án:

Buổi giải đáp thắc mắc ngày 09/12: https://zoom.us/rec/share/kpEbxkj3cvrfGG3UnOSIy0kp-cTFsRH5aJAb-3vk8ykhLJoPf7_29PsLgshnrNMh.hZTIMgR3bqy_Y4OT
mã truy cập link: WCfQu.8j
2/ Hướng dẫn lọc số điện thoại cần gọi: https://drive.google.com/file/d/1xm74UX-67pkEEKxGAkNVzBH1TDqF5og8/view?ts=61a5a776

3/ File phỏng vấn mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1TcaVgBkP3RMjSGauYkNv6-sSIppTomcl?usp=sharing
4/ Thông tin về dự án
https://connect.rtworkspace.com/digital-sme-nhung-cau-hoi-thuong-gap?matomo_tracked=1

5/ Kịch bản tư vấn DSME

6/ Tài liệu team 4 kịch bản phỏng vấn theo ABCD mới

- File kịch bản gọi follow DN:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vSTwYssmRGNB1BXu1G5TKQwZAUgei_vBsl2QQsw6Etk/edit?#gid=1573242148
Link thông tin Dự án: https://connect.rtworkspace.com/dsme
Link đăng ký Dự án: https://rtlink.me/dasme-dk
Những câu hỏi thường gặp: https://connect.rtworkspace.com/digital-sme-nhung-cau-hoi-thuong-gap?matomo_tracked=1

- Link các bảng hỏi xem trước nội dung:

Video demo hệ module trong gói tài trợ

Thông tin email và tin nhắn gửi về cho khách sau khi nhấn nút hoàn thành ở 4 kịch bản

Mẫu email gửi DN hoàn tất hồ sơ sau khi đăng ký: (lưu ý mẫu chỉ để tham khảo vì mỗi DN sẽ nhận được email riêng có link EHA mỗi DN là khác nhau) https://connect.rtworkspace.com/email/view/62282b48be0f0478980259

File mẫu gọi 4 kịch bản:
(1) https://api01.rtcenter.org/tmp/call-vn-1-BWU68SDBAE-1646409610326.mp3
(2) https://api01.rtcenter.org/tmp/call-vn-1-T42ZYDUS3Q-1646151780503.mp3
(3) https://api01.rtcenter.org/tmp/call-vn-1-T42ZYDUS3Q-1646151802637.mp3

Hướng dẫn follow các cuộc gọi nhỡ