Tài liệu dành cho ứng viên vị trí điện thoại viên

 1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app rtWork - Android
 2. Một số câu hỏi thường gặp dành cho phỏng vấn viên
 3. Hướng dẫn khảo sát dành cho phỏng vấn viên Dự án Dân Chấm Điểm M-Score (phiên âm: "em xờ co")
  Giới thiệu Mô-đun Phỏng vấn qua Điện Thoại
 4. File ghi âm pv tham khảo: https://drive.google.com/drive/folders/1xT2HIJrgrpZ2ZvUo6PB97c0396qMiO4b?usp=sharing
 5. Ghi âm buổi họp mặt trực tuyến đợt 1 và 2: https://drive.google.com/file/d/1MFeD6rN3Io6FuzQSpaV7X7NVrNLyHwb3/view?usp=sharing
  https://ap-south-1.linodeobjects.com/rtmeet-recordings/c0261596626747_2020-08-08-07-57-48.mp4
  https://ap-south-1.linodeobjects.com/rtmeet-recordings/c0261596626747_2020-08-08-09-25-52.mp4
 6. Bang hỏi giấy: https://docs.google.com/document/d/1lDOenQpIxgA4zJHuddzWxitTjUC3OOUrpLIXQJqDo_I/edit#
 7. Các lưu ý quan trọng với phỏng vấn viên (PVV) dự án gọi điện
 8. Hướng Dẫn Đăng Ký Lịch Làm Việc Cho Phỏng Vấn Viên
 9. Tiêu chí về Lương/thưởng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15CjtLL-DUKEcxGV7s7_IC8aFOq2uyLIMQ4j9KlXdh74/edit#gid=1729185883