Ghi chú nhanh - Android - iOS

Mục Ghi chú sử dụng để người dùng ghi chú nhanh thông tin:
Bạn nhấp biểu tượng dấu cộng (+) để thêm ghi chú:


Các dạng thông tin ghi chú hỗ trợ bao gồm: Văn bản, Hình chụp, Vẽ hình
1. Văn bản:
Các chức năng định dạng văn bản (vùng khoanh đỏ) bao gồm:

  • In đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch giữa
  • Căn lề
  • Dạng danh sách
  • Thụt lề

2. Hình chụp:
Ghi chú hình chụp gồm 2 dạng Chụp ảnh trực tiếpẢnh từ thư viện:

3. Vẽ hình:
Ngoài ra, bạn có thể tự vẽ hình vào ghi chú: