Giới thiệu Mô-đun Chuẩn bị dữ liệu

GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN TẢI DỮ LIỆU

Trong thực tế, có nhiều bài toán phải xử lý với dữ liệu lớn và điều chỉnh thời gian cập nhật dữ liệu. Và khi mở một biểu mẫu, người dùng sẽ phải chờ ứng dụng rtWork tải dữ liệu mới nhất từ trên website về, khoảng thời gian này nhanh hay chậm phụ thuộc vào số lượng, dung lượng dữ liệu, kết nối internet của thiết bị có ổn định hay không? …

Mô-đun TẢI DỮ LIỆU hỗ trợ người dùng giải quyết những nhu cầu đa dạng trên.
Cách sử dụng nó như sau:
Bước 1: Mở Biểu mẫu tải dữ liệu taidulieu
Bước 2: Lựa chọn Mô-đun cần tải dữ liệu. VD: HỒ SƠ SẢN PHẨM 2.0
Bước 3: Chọn Biểu mẫu cần tải dữ liệu trong mô-đun đã chọn tương ứng.
Bước 4: Nhấn vào dữ liệu người dùng muốn tải và chờ đến khi nút chuyển từ Đang tải sang Hoàn thành (Hình minh họa).
Bước 5: Gửi phiếu lên hệ thống.

1 Like