Giới thiệu giải pháp Quản lý Nhà máy nước

Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý, RTA giới thiệu tới Quý khách hàng giải pháp đồng bộ cho việc Quản lý vận hành nghiệp vụ nhà máy trước trên hệ thống rtwork với các tính năng vượt trội: Quản lý, Đọc số nước, Thu tiền nước, Báo hỏng, Sửa chữa & Lắp đặt

Sơ đồ mô tả mối liên hệ giữa các form trong Mô - đun

  1. Giới thiệu Mô - đun WU - QUẢN LÝ sử dụng rtWork
  2. Giới thiệu Mô - đun WU - ĐỌC SỐ sử dụng rtWork
  3. Giới thiệu Mô - đun WU - THU TIỀN sử dụng rtWork
  4. Giới thiệu Mô - đun WU - BÁO HỎNG sử dụng rtWork
  5. Giới thiệu mô - đun WU - SỬA CHỮA & LẮP ĐẶT sử dụng rtWork

Ghi chú: Thông thường khi mở một biểu mẫu, người dùng sẽ phải chờ ứng dụng rtWork tải dữ liệu mới nhất từ trên website về, khoảng thời gian này nhanh hay chậm phụ thuộc vào số lượng, dung lượng dữ liệu, kết nối internet của thiết bị có ổn định hay không? …
Trong thực tế, không phải lúc nào người dùng cũng có nhu cầu tải ngay dữ liệu mới nhất để sử dụng.
Mô-đun TẢI DỮ LIỆU hỗ trợ người dùng chủ động tải dữ liệu mới nhất từ website về khi có nhu cầu sử dụng: Giới thiệu Mô-đun Tải dữ liệu