Giới thiệu Mô - đun WU - BÁO HỎNG sử dụng rtWork

Module WU - BÁO HỎNG dùng để báo cáo các sự cố khi địa điểm gặp sự cố như đồng hồ bị vỡ, đồng hồ không chạy, đường ống nước có vấn đề,…tới những người có liên quan, có trách nhiệm xử lý.
Thông tin báo hỏng sau khi được tiếp nhận sẽ được bàn giao sữa chữa/lắp đặt tại module WU - SỬA CHỮA & LẮP ĐẶT
Module gồm:

 • Form Nhân viên báo hỏng
 • Danh sách Thông tin xử lý

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Bước 1: Chọn Form NHÂN VIÊN BÁO HỎNG

 • Mô tả sự cố gặp phải. Có thể chạm vào nút Nut_ghi_am để nói thay vì nhập văn bản bằng tay.
 • Chụp Hình ảnh/quay video sự cố gặp phải
 • Chọn nhóm sự cố trong 5 nhóm: TUYẾN ỐNG, ĐỒNG HỒ TỔNG, TRẠM BƠM, ĐỒNG HỒ KHÁCH HÀNG, KHÁC
 • Chọn Địa điểm/ Tên khách hàng gặp sự cố . Lưu ý Danh sách tên khách hàng nãy đã được thiết lập tại Form Khởi tạo hợp đồng - Module WU - QUẢN LÝ (Hướng dẫn KHỞI TẠO HỢP ĐỒNG (WU - QUẢN LÝ))
 • Ghi chú/chỉ dẫn tìm vị trí hỏng (Nếu có)
 • Chọn tên các nhân viên cần nhận được thông báo về sự cố hỏng
 • Gửi báo hỏng

=> Sau khi báo hỏng được gửi đi, những nhân viên được chọn sẽ nhận được 1 thông báo chi tiết về thông tin báo hỏng vừa gửi.

NOTIF_BAOHONG

Bước 2: Theo dõi Danh sách báo hỏng tại THÔNG TIN XỬ LÝ
Danh sách Thông tin xử lý bao gồm các Báo hỏng đã được gửi lên.
Cụ thể, 1 thông tin báo hỏng bao gồm:

 • Tên sự cố gặp phải
 • Nhóm sự cố
 • Khách hàng gặp sự cố
 • Ghi chú.chỉ dẫn tìm vị trí hỏng
 • Nhân viên báo hỏng
 • Thời gian báo
 • Mã báo hỏng

Thông tin chi tiết hơn của 1 báo hỏng bao gồm Hình ảnh sự cố, vị trí GPS gặp sự cố.

Sử dụng biểu tượng lọc NUT_LOC để lọc các báo hỏng theo Nhân viên báo hỏng hoặc theo Nhóm sự cố