Hướng dẫn KHỞI TẠO HỢP ĐỒNG (WU - QUẢN LÝ)

Chức năng form

 • Sau khi Hồ sơ khách hàng được thiết lập tại Module CRM CSDL (Hồ sơ cá nhân, Hồ sơ tổ chức, Hồ sơ shop, Hồ sơ hộ gia đình), sử dụng form Khởi tạo hợp đồng để tạo dữ liệu hợp đồng cho 1 khách hàng mới.
  Trong hợp đồng có các thông tin về khách hàng, sản phẩm dịch vụ, bảng giá áp dụng cho sản phẩm dịch vụ, thời gian hợp đồng và địa điểm sử dụng dịch vụ.
 • Dữ liệu của form phục vụ cho việc Đọc số và Thu tiền nước.

Cách thực hiện:
Bước 1: Mở form Khởi tạo hợp đồng


Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

 • Chọn 1 loại khách hàng: CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH, TỔ CHỨC hoặc SHOP BÁN HÀNG
 • Chọn khách hàng trong danh sách tương ứng với loại khách hàng vừa chọn. (Khách hàng này đã được tạo tại mô-đun CRM CSDL. Sau khi chọn, thông tin chi tiết của khách hàng sẽ được hiển thị. Có thể nhấp vào thanh cuộn để xem thông tin cụ thể.
 • Chọn sản phẩm/dịch vụ trong danh sách. Cụ thể, sản phẩm/dịch vụ có thể là Nước sạch hoặc các sản phẩm khác (Nước đóng bình, nước tinh khiết,…)
 • Chọn bảng giá áp dụng cho sản phẩm/dịch vụ ở trên. Sau khi chọn, app sẽ hiện thông tin chi tiết của bảng giá được chọn; Thông tin này là thông tin của bảng giá được tạo từ form Thiết lập bảng giá - Hướng dẫn THIẾT LẬP BẢNG GIÁ (WU - QUẢN LÝ)
 • Điền ghi chú về sản phẩm/dịch vụ.
 • Sử dụng thanh THÊM SẢN PHẨM/DỊCH VỤ để thêm 1 SP/DV
 • Nhập Số hợp đồng và Số danh bộ cho hợp đồng.
 • Lưu ý: Số hợp đồng và Số danh bộ nhập phải khác số đã có trong danh sách.
 • Chọn Ngày ký hợp đồng và Ngày ký hiệu lực của hợp đồng.
 • Chọn địa điểm lắp đặt/sử dụng dịch vụ. Cụ thể chọn Quốc gia, Tỉnh/vùng/bang, TP/Quận/Huyện, Phường/xã trong danh sách có sẵn. Thông tin Tiểu khu/thôn/xóm được lấy từ form Thiết lập tiểu khu/thôn/xóm - Hướng dẫn THIẾT LẬP TIỂU KHU/THÔN/XÓM (WU - QUẢN LÝ)
 • Nhập ghi chú về địa điểm lắp đặt/sử dụng dịch vụ (nếu có)
 • Sử dụng biểu tượng chụp ảnh hoặc quay video để thêm chi tiết về hợp đồng mới tạo
 • Điền ghi chú về hợp đồng (nếu có)
  => Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, chọn HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ