Hướng dẫn THIẾT LẬP BẢNG GIÁ (WU - QUẢN LÝ)

Chức năng form:

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở form Thiết lập bảng giá


Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

 • Nhập tên bảng giá mới khác bảng giá đã có trong danh sách.
 • Điền mô tả chi tiết bảng giá, có thể sử dụng biểu tượng ghi âm để nói thay vì nhập bằng tay.
 • Chọn bảng giá cũ cần thay thế. Danh sách bảng giá cũ là danh sách các bảng giá đã được tạo từ các lần thiết lập bảng giá trước. Nếu không có bảng giá cũ cần thay thế, vui lòng chuyển sang bước tiếp theo.
 • Sử dụng biểu tượng lịch để thiết lập ngày bắt đầu và ngày hết hiệu lực của bảng giá.
 • Chọn trạng thái áp dụng
 • Chọn loại giá: giá CỐ ĐỊNH hoặc giá BẬC THANG
 • Chọn đơn vị tính block: % hoặc M3
 • Tạo các giá trị mốc và đơn giá/block cho từng block (sử dụng đơn vị là VNĐ/USD).
 • Chạm vào thanh THÊM BLOCK để thêm 1 block mới. Trường hợp bảng giá là CỐ ĐỊNH, chỉ cần có 1 block.
 • Để xóa block vừa tạo, chọn và sử dụng biểu tượng thùng rác màu đỏ
 • Thiết lập các loại thuế cho bảng giá. Chọn loại thuế/phí tại ô Tên loại thuế/phí số 1,2,3,4,5 (chọn tối đa 5 loại thuế/phí). Danh sách các loại thuế được lấy từ form Thiết lập đơn vị tiền tệ - thuế.
 • Sau khi chọn loại thuế/phí, mức thuế/phí và đơn vị sẽ được app tự động hiển thị.
 • Chọn người cần gửi thông báo và điền ghi chú (nếu có)
  => Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, chọn HOÀN THÀNH & ĐIỀN MỚI hoặc HOÀN THÀNH & THOÁT