Giới thiệu Mô-đun QUẢN LÝ CÔNG NHẬT

GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN QUẢN LÝ CÔNG NHẬT

Mô-đun QUẢN LÝ CÔNG NHẬT hỗ trợ quản lý, theo dõi, giám sát thời gian làm việc, định mức tiền công, hiệu quả công việc cũng như tiền công thực trả cho người lao động.

pppppppppppppppppppppppppp QuanLyCN

01. Check-In/CHeck-Out

 • CHECK-IN: Khi người lao động công nhật đến làm việc, người quản lý sử dụng biểu mẫu Chek-In báo lên hệ thống.
 • CHECK-OUT: Khi người lao động kết thúc thời gian làm việc, người quản lý sử dụng biểu mẫu Check-out báo lên hệ thống.

Lưu ý: Người quản lý cần thực hiện Checl-In/Check-Out đầy đủ cho người lao động. Trong trường hợp người quản lý quên thực hiện, vui lòng chỉnh lại CHÍNH XÁC thời gian đối với mã Check-In/Check-out của người lao động đó.

Khi có đủ thông tin Check-In và Check-Out tương ứng, hệ thống sẽ chuyển thông tin này đến phần THEO DÕI CÔNG NHẬT.

 • LỊCH SỬ IN-OUT: Phần này lưu lại toàn thông tin liên quan đến việc Check-In/Check-Out mà người sử dụng đã gửi lên hệ thống.

02. Theo Dõi Công Nhật

 • THEO DÕI CÔNG NHẬT: Toàn bộ các mã Check-in/Check-Out đủ thông tin sẽ được hiển thị ở phần này. Người quản lý chọn Mã, nhập các thông tin biểu mẫu yêu cầu và gửi phiếu lên hệ thống.
  Lưu ý:
  Thời gian tính công là thời gian đã xác nhận từ Biểu mẫu Check-In.
  Người quản lý cần lựa chọn loại định mức thích hợp và số lượng tương ứng
  Người quản lý đánh giá hiệu quả công việc để có mức thưởng phạt tương xứng.

 • HỒ SƠ NGƯỜI LAO ĐỘNG: Nhập các thông tin về người lao động.

 • DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG: Nơi chứa toàn bộ thông tin về người lao động.

 • DANH SÁCH CÔNG NHẬT: Nơi chứa thông tin về kết quả công nhật của người lao động.

 • PHÂN TÍCH CÔNG NHẬT: Thống kê mô tả về kết quả công nhật của người lao động.