Giới thiệu mô - đun WU - SỬA CHỮA & LẮP ĐẶT sử dụng rtWork

Để thuận tiện theo dõi quá trình lắp đặt đồng hồ mới cho khách hàng, hay quan sát quá trình sửa chữa một sự cố, Mô - đun WU - SỬA CHỮA & LẮP ĐẶT bắt đầu từ quy trình khảo sát, bắt đầu và kết thúc lắp đặt/ sửa chữa.
Mọi thông tin của khách hàng, vị trí hay những ghi chú quan trọng đều được gửi tới quản lý. Do đó, việc điều phối và kiểm soát của quản lý được trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, nhân viên được thực hiện theo một quy trình rất rõ ràng và cụ thể.

Mô-đun WU-SỬA CHỮA & LẮP ĐẶT gồm 2 phần:

01.SỬA CHỮA
02. LẮP ĐẶT

Hướng dẫn thực hiện 01. Sửa chữa

FORM BẮT ĐẦU SỬA CHỮA

FORM KẾT THÚC SỬA CHỮA


THÔNG TIN XỬ LÝ
Thông tin xử lý của 01.Sửa chữa giúp theo dõi các sự cố được báo từ form Bắt đầu sửa chữa. Tất cả các thông tin chi tiết của sự cố gồm hình ảnh, vị trí, nhân viên báo và thời gian báo đều được ghi lại.
Người dùng sử dụng nút Nut_loc_vang để lọc các mã báo hỏng theo tên Nhân viên báo hỏng hoặc trạng thái hoạt động của mã báo hỏng đó.

Hướng dẫn thực hiện 02. Lắp đặt

FORM KHẢO SÁT LẮP ĐẶT

FORM BẮT ĐẦU LẮP ĐẶT

FORM KẾT THÚC LẮP ĐẶT

Sau khi chọn KẾT THÚC LẮP ĐẶT VÀ ĐỌC SỐ LẦN ĐẦU sẽ chuyển tới form ĐỌC SỐ NƯỚC để đọc số lần đầu cho mã khảo sát vừa được lắp đặt tương ứng với kỳ hiện tại.
Tại đây, người dùng chụp ảnh đồng hồ nước, ghi chỉ số hiện tại, ghi chú chi tiết và chọn người cần gửi thông báo về đọc số lần đầu.

DOC_SO_LAN_DAU